Sponge-Jet Sponsstralen

Voordelen

Kwaliteit

Vergelijk Sponge-Jet® Sponsstralen™ met het Conventionele Stralen

 

Conventioneel

1 - Gritkorrels van één materiaal worden onder hoge luchtdruk voortgestuwd naar het oppervlak

2 - Impact onder hoge snelheid, kinetische energie wordt grotendeels omgezet in warmte. Geen uniforme ontbinding van de coating.

3 - Conventioneel straalgrit veroorzaakt ongecontroleerde stofontwikkeling van de coating, vervuilingen en het eigen grit. Dit stof kan zich tot tientallen meters verplaatsen voordat het op de grond valt. Door de stofontwikkeling is de zichtbaarheid en leefbaarheid van de arbeider zeer slecht, dit bemoeilijkt de vooruitgang en het kunnen voldoen aan Arbowetgeving.

 

Sponge-Jet® Sponsstralen

1 - Twee componenten; SpongeMedia™ met daarin ingesloten gritkorrels worden onder lagere luchtdruk dan conventioneel stralen voortgestuwd naar het oppervlak

2 - Impact onder hoge snelheid wordt deels opgevangen door de reeds platgedrukte SpongeMedia™, welke het oppervlak onmiddellijk "poetst" van losse vervuiling. De ingesloten gritkorrels botsen op een egale en gecontroleerde manier met het oppervlak; er vindt uniforme ontbinding van de coating met het oppervlak plaats.

3 - SpongeMedia™ zuigt zichzelf vol, en vangt tot 95% vervuilingen, losgekomen coating en omringend stof op. Het zwaardere sponsje valt tot enkele meters met een relatief lagere snelheid op de grond neer. Doordat er nauwelijks stofontwikkeling optreedt kan de arbeider duidelijk de progressie van zijn werkzaamheden volgen. Ook zijn bepaalde beschermende middelen een formaliteit geworden.

 

T.o.v. conventioneel stralen biedt het Sponsstralen™ met Sponge-Jet® een scala aan voordelen:

 

Efficiënt

- Recyclebaar

- Oppervlakvoorbereiding van hoge kwaliteit in gevoelige omgevingen of besloten ruimten

- Flexibel; Lichte verontreiniging op natuursteen verwijderen zonder deze te beschadigen of in 7 seconden agressief door een betonnen stoeptegel heen stralen

- Een oplossing voor de voorbereiding van oppervlakken nabij finishcoatings, instrumenten en apparatuur

- Coatings gaan langer mee, wat de onderhoudskosten verlaagt

 

Schoon

- Nauwelijks stofontwikkeling tijdens het stralen/reinigen.

- Minder vluchtige emissies

- Schoner oppervlak na stralen

 

 

Effectief

- Minder defecten en rework, waardoor projecten op schema kunnen blijven

- Lagere inkomende en uitgaande vrachtkosten i.v.m. gewicht SpongeMedia™

- Minder downtime, betere beschikbaarheid van activa

- Gemakkelijkere aanbrenging, beheersing, ventilatie en opruiming achteraf

- Minder vervuiling, afval, boetes en rapportage

 

Gebruiksvriendelijk

- Minder blootstelling en vermoeidheid van personeel

- Minder kans op oog- en ander letsel

- Betere zichtbaarheid en hogere goedkeuringspercentages bij eerste kwaliteitscontrole

- Andere vakmensen kunnen in de nabijheid blijven werken

- Minder afval, afvoer en hantering van materiaal

- Verbeterde relaties met de omliggende gemeenschap

CVR-P110 & 35P Recycler

Kwaliteit

 

 

 

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Sponge-Jet® en Spongeblasting®. Sponge-Jet is het originele Sponsstralen™ -systeem, zoals gepatenteerd onder patent US 5256703 A. Sponge-Jet heeft jarenlange, wereldwijde ervaring met het toepassen van dit bewezen systeem. Spongeblasting is de enige distributeur van Sponge-Jet voor de Benelux, en controleert en test alle Sponge-Jet producten uitvoerig alvorens deze worden geleverd.

 

Trainingen

U kunt bij Spongeblasting® een training volgen voor het correcte gebruik van de Sponge-Jet® apparatuur en media. Als de training met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt de gebruiker een certificaat van deelname.

 

CE Certificering Straalmachines

Sponge-Jet® straalmachines worden standaard geleverd met CE Certificering.

 

Hieronder een overzicht van de CE-certificering voor 100HP en 200HP machines:

Europese richtlijn drukapparatuur: (PED) 97/23/EG

Richtlijn machines: 2006/42/EG (voorheen 98/37/EG)

 

De normen van PED-richtlijn 97/23/EG:

EN-288-(Goedkeuring vande lasmethode)

 

De normen van de Richtlijn machines 2006/42/EG:

EN-792-10:2000+A1:2008-(Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving)

EN ISO 14121-1-2007-(Veiligheid van machines-Risicobeoordeling)

 

REACH & Veiligheidsinformatiebladen

De Sponge Media™ voldoet aan het Europeese REACH en voor iedere Sponge Media™ is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem contact met ons op of kijk op spongejet.nl voor meer informatie.

 

 

 

Contact

 

Spongeblasting Benelux BV

Spadesteek 6

4131MB Vianen
The Netherlands
+31 (0)113 251869

Disclaimer

 

Privacy

Algemene leverings-, verhuur- en betalingsvoorwaarden

Voorwaarden Website

Sitemap

 

Partner